top of page

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chủ trì Hội nghị BCH Khu vực phía Nam

Updated: Aug 23, 2022

Ngày 22/08/2022 tại Tp. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Khôi đã tổ chức buổi họp Ban chấp hành VnREA phía nam.


Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam (VnTPA) đã cử đại diện tham dự buổi họp với các nội dung như sau:


(1) Tập trung làm việc với các cơ quan Trung ương (Bộ, Ngành, Chính phủ, Quốc hội) về sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh Bất động sản.


(2) Phát triển thêm 100-150 Hội viên, chú trọng công tác chăm sóc hội viên. Đặc biệt là những địa phương có thị trường BĐS phát triển.


(3) Xây dựng tổ chức:

 • Thành lập 5-6 Hội BĐS địa phương.

 • Bổ sung 3-4 uỷ viên BCH, 4-5 uỷ viên BTV.

 • Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội.

 • Thành lập VP đại diện khu vực phía Nam: Tại Tp. HCM.

(4) Đào tạo:

 • Đào tạo cấp chứng chỉ: Phối hợp với sở xây dựng các Tỉnh/Tp.

 • Đào tạo cấp chứng nhận: Phối hợp với các trường đại học (Đại học kinh tế quốc dân).

Ông Nguyễn Văn Khôi (đứng) - Chủ tịch VnREA chủ trì cuộc họp


(5) Tổ chức các sự kiện:

 • Lễ hội Bất động sản Quốc tế lần I tại Tp. HCM (28/09 - 02/10/2022).

 • Hội Nghị BCH, BTV lần II: Quý IV năm 2022.

 • Kỷ niệm 20 năm VnREA đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba, kết hợp diễn đàn BĐS thường niên: dự kiến tháng 11/2022.

 • Diễn đàn BĐS Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ.

 • Diễn đàn BĐS Đông Nam Bộ.

 • Gặp mặt Hội viên thường niên: Đầu 2023.

(6) Kết nối xúc tiến đầu tư: Lễ hội Bất động sản Quốc tế lần I tại Tp. HCM (28/09 - 02/10/2022) và kết nối chính quyền địa phương và các nhà đầu tư trong - ngoài nước.


(7) Và chú trọng một số nội dung, nhiệm vụ thường xuyên của Hiệp hội và Hội viên.

(Các thành viên tham dự buổi họp)


Ngoài ra thành viên dự họp còn nếu ý kiến thêm về việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong lĩnh vực BĐS.


Chúc cho VnREA ngày càng lớn mạnh !


Đại diện BCH VnTPA có buổi làm việc với anh Khôi
Ajisai LeComentarios


bottom of page