top of page

Tổng hợp ý kiến góp ý Đại hội VnTPA III

Updated: Nov 1, 2023

Thông báo số VnTPA-ĐH-231007, về việc tổng hợp ý kiến góp ý công khai từ Ban chấp hành và hội viên về việc Tổ chức Đại hội VnTPA III.

(Ban chấp hành VnTPA nhiệm kỳ II. Hình: VnTPA)


Ngày 28/8/2023, Thường trực VnTPA ra Thông báo số VnTPA-ĐH-230830 xin ý kiến công khai từ các thành viên Ban chấp hành (BCH) và hội viên về việc tổ chức Đại hội VnTPA III, xem Thông báo:


Văn phòng VnTPA xin tổng hợp các ý kiến góp ý từ các thành viên BCH và hội viên (những ai không có ý kiến được xem là đồng ý với các đề xuất tổ chức Đại hội của Thường trực VnTPA):

 1. Ngày tổ chức Đại hội: trong tháng 11/2023. Ngày cụ thể giao Ông Thân Thanh Vũ - Sáng lập viên, Phó chủ tịch Thường trực VnTPA, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III, quyết định trên cơ sở tổng hợp các ý kiến phù hợp.

 2. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Tp.HCM. Địa điểm cụ thể giao Ông Thân Thanh Vũ - Sáng lập viên, Phó chủ tịch Thường trực VnTPA, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III, quyết định trên cơ sở tổng hợp các ý kiến phù hợp.

 3. Kinh phí tổ chức Đại hội: từ vận động tài trợ và từ đóng góp của các thành viên VnTPA.

 4. Các ban nhân sự phụ trách tổ chức Đại hội, bao gồm Ban lễ tân, Ban văn kiện & nội dung, Ban vận động tài trợ, Ban sự kiện Đại hội, Ban nhân sự và các ban liên quan khác sẽ do Ông Thân Thanh Vũ lựa chọn những người phù hợp, có tâm huyết và đã có thành tích, kinh nghiệm đóng góp xây dựng, phát triển VnTPA.

 5. Có tổng cộng 12 thành viên ứng cử vào BCH III, 3 thành viên ứng cử vào Ban kiểm soát III (BKS). Có 15 ý kiến tín nhiệm, giới thiệu một ứng viên Chủ tịch nhiệm kỳ III. Ban nhân sự Đại hội sẽ xem xét và trao đổi với các ứng cử viên để lựa chọn người phù hợp giới thiệu tại Đại hội.

 6. Đại hội tổ chức gọn nhẹ, thực chất, tiết kiệm và tận dụng tối đa sự kiện này để giúp kết nối, xúc tiến giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới thiệu dự án & sản phẩm của hội viên.

 7. Đại hội sẽ bao gồm 2 phần chính:

  1. Phần hội nghị và bầu cử: gọn nhẹ, thực chất, tiết kiệm.

  2. Phần tiệc: ưu tiên các hoạt động kết nối, xúc tiến.

 8. Chương trình chính phần Hội nghị và Bầu cử (Đại hội):

  1. Tổng kết hoạt động.

  2. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ II.

  3. Phương hướng hoạt động (PHHĐ) nhiệm kỳ III.

  4. Thảo luận và góp ý, thông qua PHHĐ.

  5. Chỉnh sửa, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ VnTPA: xin ý kiến Đại hội giao cho BCH III thực hiện.

  6. Đại hội bầu BCH.

  7. Đại hội bầu Chủ tịch.

  8. Bầu BKS

  9. BCH III họp lần 1 để bầu chọn Trưởng BKS, TTK, PCT, các ban chuyên trách và các trưởng ban, kế hoạch hoạt động, giới thiệu những người có uy tín vào Ban Cố Vấn,...

  10. Ra mắt BCH, BKS, CT III

  11. Tiệc kết nối.

 9. Điều hành Đại hội:

  1. Hội đồng chủ tọa: Chủ tịch, Phó CT TT, TTK và Ông Phan Hữu Thắng - PCT VNREA.

  2. Ban Thư ký: do Trưởng BTC Đại hội III chỉ định.

 10. Các thành viên khác muốn ứng cử vào BCH, BKS, vui lòng điền thông tin ứng cử trong đường link sau (hạn chót ngày 31/10/2023): https://www.vntpa.org/about-us

 11. Nhân sự BCH, BKS, Ban thường vụ (BTV), Ban thường trực (BTT) và các chức vụ chủ chốt bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký, trưởng ban kiểm tra, chủ tịch danh dự, ban cố vấn Nhiệm kỳ III được lựa chọn từ các ứng viên dựa trên các tiêu chí sau:

  1. Chưa có tiền án tiền sự.

  2. Có quốc tịch Việt Nam.

  3. Đã có đóng góp cho sự phát triển của VnTPA hoặc có các kế hoạch, ý tưởng, đề xuất khả thi có thể giúp VnTPA phát triển trong tương lai.

  4. Là lãnh đạo của tổ chức hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất Động Sản Du Lịch hoặc ngành nghề liên quan.

  5. Riêng đối với các chức vụ chủ chốt thì phải có các đóng góp lớn liên tục nhiều năm trong việc xây dựng và phát triển VnTPA, hiểu rõ VnTPA, có sự kế thừa để đảm bảo sự hoạt động ổn định, liên tục, bền vững của VnTPA; hoặc có uy tín, ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng VnTPA và với nguồn lực lớn có thể giúp VnTPA phát triển vững mạnh hơn.

  6. Được đề cử giới thiệu bởi Ban nhân sự của Đại hội.


Mọi ý kiến về các vấn đề trên và các góp ý về các vấn đề khác liên quan đến sự phát triển của VnTPA xin gửi đến:

Hạn chót gửi ý kiến là ngày 15/10/2023. Trong trường hợp không có ý kiến là xem như đồng ý.


-----

VnTPA thành lập năm 2007 và chính thức gia nhập trở thành một chi hội của Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam (VNREA) năm 2009. Cho đến nay, VnTPA đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành BĐSDL Việt Nam từ việc góp ý chính sách, phản biện, tư vấn, tổ chức hàng ngàn sự kiện xúc tiến trong và ngoài nước giúp kết nối cho 63 tỉnh thành và hàng vạn doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư, đối tác, ....

(Hình 1 sự kiện của VnTPA)


Xem thêm lịch sử hình thành và hoạt động của VnTPA: https://www.vntpa.org/about-us

(Ban chấp hành Nhiệm kỳ I. Hình: VnTPA)


Hội Bất Động Sản Du Lịch Việt Nam

Vietnam Tourism Property Association (VnTPA)

Ban Văn Phòng VnTPA

Ms Tiên Lê - P.TTK, Chánh Vp

0829999000


Comentários


bottom of page