top of page

Họp mặt nhà đầu tư trong và ngoài nước

2:00PM - 5:00PM

 Ngày 21/06 (Thứ 3)

​June 21 (Tue)

4.png

Gặp gỡ giao lưu networking kết nối các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và chia sẻ thông tin dự án.

The Meeting and networking to connect investment businesses in the field of real estate and share project information

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới. VnTPA sẽ cấp cho bạn một mã số hội viên để đăng ký cho những lần sự kiện tiếp theo của chúng tôi.

Please complete the information below. VnTPA will give you a membership number to register for our next events.

Register / Đăng ký

bottom of page