top of page

Ban Văn Hóa Du Lịch

Department of Culture and Tourism

Ban Văn Hóa Du Lịch (VHDL) là một bộ phận của VnTPA tập hợp những nghệ nhân, nghệ sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc truyền thống của Việt Nam với mục đích đưa những nghệ thuật tinh túy này vào các sản phẩm du lịch và các cơ sở du lịch tại Việt Nam nhằm quảng bá cho du lịch Việt Nam và thu hút khách du lịch quốc tế.

The Department of Culture and Tourism (VHDL) is a part of VnTPA that brings together leading artisans, artists, and experts in the field of traditional culture, art, and music of Vietnam with the purpose of bringing the arts this essence into tourism products and tourism facilities in Vietnam to promote Vietnamese tourism and attract international tourists.

Vietnamese traditional band

Our Story

Việt Nam có lịch sử hơn 4000 năm và 54 dân tộc với rất nhiều loại hình âm nhạc, nghệ thuật truyền thống của từng dân tộc.

Vietnam has a history of more than 4,000 years and 54 ethnic groups with many types of music and traditional arts of each ethnic group

See Some of Our Arts

Nghệ nhân, Kỷ lục gia Trương Đình Chiếu
Artist, record holder Truong Dinh Chieu

Ban VHDL VnTPA

Nghệ nhân, kỷ lục gia Trương Đình Chiếu là một tài sản nghệ thuật lớn của Việt Nam. Ông là người nắm giữ kỷ lục chơi được nhiều nhạc cụ âm nhạc nhất Việt Nam (hơn 100 nhạc cụ) và cũng là người chế tác nhiều bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam và Thế giới.

Ông hiện này là ủy viên ban chấp hành, trưởng ban văn hóa du lịch VnTPA.

Artist and record holder Truong Dinh Chieu is a great artistic asset of Vietnam. He is the record holder for playing the most musical instruments in Vietnam (more than 100 instruments) and is also the maker of many of the largest stone instruments in Vietnam and the world. He is currently a member of the executive committee and head of the culture and tourism department of VnTPA.

bottom of page