top of page
A show at Thang Long Water Puppet Theatre, Ha Noi, Vietnam

Chúng tôi phát triển
Cộng đồng VnTPA

MỘT CỘNG ĐỒNG ĐÓNG GÓP LỚN NHẤT CHO KINH TẾ VIỆT NAM, CÔNG ĂN VIỆC LÀM, NIỀM TỰ HÀO CỦA ĐẤT NƯỚC!

Hoạt động của VnTPA.

Trong suốt thời gian qua đã có hơn 20 ngàn lãnh đạo Chính quyền, Doanh nghiệp, Tập đoàn, Nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia các hoạt động / sự kiện đầu tư, xúc tiến của Hội VnTPA tổ chức cho nhiều tỉnh thành với nhiều dự án được kết nối triển khai thành công trị giá hàng chục tỷ USD.

Chúng tôi hoạt động khắp 63 tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam; chúng tôi liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để giúp cho các cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực BĐSDL Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng!

Tập hợp

Kết nối

Khảo sát

Chúng tôi tạo ra các chương trình hữu ích để tập hợp các cá nhân & doanh nghiệp trong lĩnh vực BĐSDL Việt Nam.

Chúng tôi tổ chức các hoạt động kết nối hội viên với nhau để liên kết giao thương, mở rộng đầu tư, ...

Chúng tôi khảo sát thị trường, diễn biến, các tác động và tình hình hoạt động, tâm tư nguyện vọng của hội viên, ...

Báo cáo

Chúng tôi lập các báo cáo để chia sẻ thông tin cho các doanh nghiệp và tổ chức liên quan, chính phủ, ...

Kiến nghị

Dựa trên các khảo sát & báo cáo chuyên sâu, chúng tôi kiến nghị CP có các chính sách phù hợp cho ngành

Hỗ trợ

Chúng tôi tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ các hội viên vượt qua khó khăn, phát triển, ...

VnTPA_BCH_NK II.jpeg

ACT NOW!

CÙNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG & THỊNH VƯỢNG!

bottom of page