top of page

Các ngân hàng Singapore có thặng dư tiền gửi kỷ lục!

Tiền nhiều tới mức mà ngân hàng DBS đã cho MAS (Ngân hàng Trung ương Singapore) vay tới 30 tỷ đô Sin vì không tìm đủ cơ hội khác để đầu tư.


Giám đốc điều hành của DBS Group Holdings, Piyush Gupta, nói rằng ngân hàng đã cho MAS vay 30 tỷ đô la Singapore vì họ “không tìm thấy đủ cơ hội để đưa tiền vào đầu tư”.


Thặng dư thanh khoản khổng lồ này cho thấy Singapore đã được hưởng lợi như thế nào khi những người giàu có ở Châu Á chuyển tiền của họ đến Singapore như một nơi trú ẩn an toàn.


Ở những nơi khác trong khu vực, các ngân hàng Nhật Bản đang có hàng nghìn tỷ đô la thanh khoản thặng dư, điều này đã thúc đẩy họ tìm kiếm các khoản đầu tư có năng suất cao hơn mặc dù gần đây một số đã trở nên thận trọng.


Willie Tanoto, giám đốc nhóm định chế tài chính của Fitch Ratings cho biết: “Các ngân hàng không tích cực thu thập tiền gửi của khách hàng chỉ để gửi chúng tại ngân hàng trung ương như một chiến lược kinh doanh". Ông nói thêm, "có khả năng một số ngân hàng đã nhận thấy dòng tiền gửi vào nhiều hơn mức họ có thể triển khai đầu tư hoặc cho vay ra ngay lập tức".


Thực tế là gửi tiền ở ngân hàng trung ương luôn có lợi suất thấp hơn là đầu tư, cho vay.


Theo người phát ngôn DBS - ngân hàng cho vay lớn nhất Đông Nam Á, tổng tiền gửi của DBS đã tăng 31% lên 529 tỷ đô la Singapore trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2023, vượt qua mức tăng 16% trong tổng các khoản vay lên 417 tỷ đô la Singapore.


(Bloomberg)


Chúng tôi có lịch sử hơn 20 năm quan hệ với các nhà đầu tư Singapore, Nhật Bản. Quý vị muốn kết nối với các nhà đầu tư này, vui lòng liên hệ: Ms Ajisai Le - 0829999000 / ajisai.le@saokhuegroup.net)


------

Toàn bộ hoạt động của trang VnTPA được tài trợ bởi SaoKhue Investment & Trade Promotion Corp. - một tổ chức tư vấn đầu tư và M&A hàng đầu Việt Nam.

------Comments


bottom of page