top of page

Cắt giảm quy định thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công An

Updated: Jun 7, 2023

Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 5/6/2023 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động KD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ CA.

Toàn văn Quyết định 641/QĐ-TTg:

Ban Văn Phòng VnTPA

(Liên hệ hợp tác với các tập đoàn đầu tư BĐS nhà ở lớn nhất Nhật Bản: Ms Ajisai Le - 0829999000 / ajisai.le@saokhuegroup.net)

------

Toàn bộ hoạt động của trang VnTPA được tài trợ bởi SaoKhue Investment & Trade Promotion Corp. - một tổ chức tư vấn đầu tư và M&A hàng đầu Việt Nam.

------


Comentários


bottom of page