top of page

Quyết định về lãi suất vay mua, thuê NOXH

Quyết định Số 486/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 10/05/2023 Về mức lãi xuất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã Hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà để ở.

(Hình: Khu dân cư Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh. Khu dân cư vừa túi tiền cho người dân Tp. HCM)


Toàn văn Quyết định:


Thông báo về mức lãi suất ưu đãi của NH Chính sách xã hội:

Báo cáo thị trường BĐS Quý 1/2023: https://www.saokhuegroup.net/vietnam-real-estate-market-q1-2023 Ban Văn Phòng VnTPA

(Liên hệ hợp tác với các tập đoàn đầu tư BĐS nhà ở lớn nhất Nhật Bản: Ms Ajisai Le - 0829999000 / ajisai.le@saokhuegroup.net)


Comments


bottom of page