top of page

Thủ tướng ký quyết định xây dựng 1tr căn nhà ở xã hội tới 2030

Toàn văn Quyết định số 388/QĐ-TTg


Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn liên kết với tập đoàn căn hộ lớn nhất Nhật Bản để triển khai các dự án căn hộ của quý vị tại Việt Nam:


Ms Tiên Lê

Mobile: 0829999000


Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030":Comments


bottom of page