top of page

Toàn văn Thông tư số 02/2O23/TT-NHNN cơ cấu nợ và giữ nhóm nợ

Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Toàn văn Thông tư

Ban Văn Phòng VnTPA

  • Liên hệ: Ms Ajisai Le - Phó TTK, Chánh VP

  • M: 0829999000

  • E: ajisai.le@saokhuegroup.net

Comments


bottom of page