top of page

Tổng cục thuế: Quy trình hoàn thuế

Updated: Jun 7, 2023

Tổng Cục Thuế ban hành Quyết định 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 về Quy trình hoàn thuế.

(hình 1 buổi họp của VnTPA)


Rất nhiều hội viên VnTPA gặp khó khăn trong việc hoàn thuế. Nhận thấy đây là thông tin quan trọng đến hoạt động của doanh nghiệp hội viên, Ban Văn Phòng VnTPA xin chia sẽ toàn văn Quyết định 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế:

Ấn vào đây để tải toàn văn Quyết định:

QD679_2023_TCT_QuiTrinhHoanThue
.pdf
Download PDF • 983KB

Ban Văn Phòng VnTPA

(Liên hệ hợp tác với các tập đoàn đầu tư BĐS nhà ở lớn nhất Nhật Bản: Ms Ajisai Le - 0829999000 / ajisai.le@saokhuegroup.net)

------

Toàn bộ hoạt động của trang VnTPA được tài trợ bởi SaoKhue Investment & Trade Promotion Corp. - một tổ chức tư vấn đầu tư và M&A hàng đầu Việt Nam.

------


Comments


bottom of page