top of page

Xin ý kiến công khai về việc tổ chức Đại hội VnTPA III

Updated: Aug 30, 2023

Thông báo số VnTPA-ĐH-230830, về việc xin ý kiến công khai Ban chấp hành và toàn thể hội viên về việc Tổ chức Đại hội VnTPA III.

(Ban chấp hành VnTPA nhiệm kỳ II. Hình: VnTPA)


Căn cứ,

 • Điều lệ Hội Bất Động Sản Du Lịch Việt Nam / Vietnam Tourism Property Association (VnTPA).

 • Nghị quyết Ban Chấp Hành VnTPA số 01-2022/NQ-HBĐSDLVN ngày 10/04/2022.

 • Công văn 64/CV-HHBĐSVN ngày 28/08/2023 của Chủ tịch VnREA.


Thường trực VnTPA xin ý kiến công khai của các thành viên Ban chấp hành (BCH) VnTPA về các vấn đề sau để chuẩn bị tổ chức Đại hội toàn quốc VnTPA III:


 1. Ngày tổ chức Đại hội: trong tháng 11/2023. Ngày cụ thể giao Ông Thân Thanh Vũ - Sáng lập viên, Phó chủ tịch Thường trực VnTPA, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III, quyết định trên cơ sở tổng hợp các ý kiến phù hợp.

 2. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Tp.HCM. Địa điểm cụ thể giao Ông Thân Thanh Vũ - Sáng lập viên, Phó chủ tịch Thường trực VnTPA, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III, quyết định trên cơ sở tổng hợp các ý kiến phù hợp.

 3. Kinh phí tổ chức Đại hội: từ vận động tài trợ và từ đóng góp của các thành viên VnTPA.

 4. Các ban nhân sự phụ trách tổ chức Đại hội, bao gồm Ban lễ tân, Ban văn kiện & nội dung, Ban vận động tài trợ, Ban sự kiện Đại hội, Ban nhân sự và các ban liên quan khác sẽ do Ông Thân Thanh Vũ lựa chọn những người phù hợp, có tâm huyết và đã có thành tích, kinh nghiệm đóng góp xây dựng, phát triển VnTPA.

 5. Các thành viên BCH, Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ II nếu muốn tiếp tục tham gia ứng cử vào BCH, BKS nhiệm kỳ III thì gửi Thư tái ứng cử đến địa chỉ email: vu.than@saokhuegroup.net. Thư ghi rõ tên, chức vụ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú hiện nay, chức vụ và công việc hiện nay, kèm những đề xuất đóng góp cho sự phát triển của VnTPA trong nhiệm kỳ III.

 6. Các thành viên khác muốn ứng cử vào BCH, BKS, vui lòng điền thông tin ứng cử trong đường link sau: https://www.vntpa.org/about-us

 7. Nhân sự BCH, BKS, Ban thường vụ (BTV), Ban thường trực (BTT) và các chức vụ chủ chốt bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký, trưởng ban kiểm tra, chủ tịch danh dự, ban cố vấn Nhiệm kỳ III được lựa chọn từ các ứng viên dựa trên các tiêu chí sau:

  1. Chưa có tiền án tiền sự.

  2. Có quốc tịch Việt Nam.

  3. Đã có đóng góp cho sự phát triển của VnTPA hoặc có các kế hoạch, ý tưởng, đề xuất khả thi có thể giúp VnTPA phát triển trong tương lai.

  4. Là lãnh đạo của tổ chức hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất Động Sản Du Lịch hoặc ngành nghề liên quan.

  5. Riêng đối với các chức vụ chủ chốt thì phải có các đóng góp lớn liên tục nhiều năm trong việc xây dựng và phát triển VnTPA, hiểu rõ VnTPA, có sự kế thừa để đảm bảo sự hoạt động ổn định, liên tục, bền vững của VnTPA; hoặc có uy tín, ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng VnTPA và với nguồn lực lớn có thể giúp VnTPA phát triển vững mạnh hơn.

  6. Được đề cử giới thiệu bởi Ban nhân sự của Đại hội.


Mọi ý kiến về các vấn đề trên và các góp ý về các vấn đề khác liên quan đến sự phát triển của VnTPA xin gửi đến:

Hạn chót gửi ý kiến là ngày 15/9/2023. Trong trường hợp không có ý kiến là xem như đồng ý.


VnTPA thành lập năm 2007 và chính thức gia nhập trở thành một chi hội của Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam (VNREA) năm 2009. Cho đến nay, VnTPA đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành BĐSDL Việt Nam từ việc góp ý chính sách, phản biện, tư vấn, tổ chức hàng ngàn sự kiện xúc tiến trong và ngoài nước giúp kết nối cho 63 tỉnh thành và hàng vạn doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư, đối tác, ....


Xem thêm lịch sử hình thành và hoạt động của VnTPA: https://www.vntpa.org/about-us

(Ban chấp hành Nhiệm kỳ I. Hình: VnTPA)


Hội Bất Động Sản Du Lịch Việt Nam

Vietnam Tourism Property Association (VnTPA)

Ban Văn Phòng VnTPA

Ms Tiên Lê - P.TTK, Chánh Vp

0829999000


Comments


bottom of page