top of page

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hợp tác VnTPA - Bình Định

Ngày 19/12/2023 tại Tp.HCM, VnTPA và Sở Du Lịch trực thuộc UBND tỉnh Bình Định công bố ký kết Thỏa Thuận Hợp Tác với nội dung bên dưới.

image.png

Toàn văn Thỏa Thuận Hợp Tác

Đây là một hoạt động trong chuỗi các ưu tiên hoạt động của VnTPA 2023-2028 nhằm hỗ trợ các địa phương trong việc tư vấn, xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế du lịch bền vững.

 

Chúng tôi rất mong Quý báo đài đồng hành cùng chúng tôi trong việc chia sẽ tin tức về hoạt động có ý nghĩa thiết thực này để cùng giúp các địa phương và các doanh nghiệp vượt qua thách thức khó khăn hiện nay và chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai!

VnTPA & Binh Dinh

Cuộc họp giữa Chủ tịch và các thành viên Ban Chấp Hành VnTPA với Chủ tịch và các lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định ngày 1/12/2023 làm tiền đề cho sự hợp tác của 2 tổ chức.

bottom of page