top of page

Tỉnh Bình Bình
tiềm năng và vẻ đẹp

Binh Dinh Province

untapped potential and beauty

Những người đã đặt chân tới Bình Định đều có thể khẳng định đây là vùng đất duyên hải có tiềm năng phát triển kinh tế, vẻ đẹp du lịch hàng đầu Việt Nam, có thể sánh với Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đảo Phú Quốc - Kiên Giang, Nha Trang - Khánh Hòa, hay Bali - Indonesia, Phuket - Thailand, ...

Those who have set foot in Binh Dinh can confirm that this is a coastal province with great potential for economic development and top tourist beauty in Vietnam, comparable to Ha Long Bay - Quang Ninh and Da Nang. , Phu Quoc Island - Kien Giang, Nha Trang - Khanh Hoa, or Bali - Indonesia, Phuket - Thailand, ...

image.png

Our Story

Bình Định có dân số khoảng 1,5tr, diện tích 6.066km2. Thành phố Quy Nhơn là thủ phủ của Bình Định có diện tích 286km2, dân số khoảng 300.000 người.

Binh Dinh has a population of about 1.5 million, an area of ​​6,066km2. Quy Nhon city is the capital of Binh Dinh with an area of ​​286km2 and a population of about 300,000 people.

Các đơn vị hành chánh trực thuộc Bình Định.

Administrative units under Binh Dinh

VnTPA

Kéo xuống bên dưới, bạn sẽ thấy tiềm năng và vẽ đẹp của từng đơn vị này.

Scroll down below, you will see the potential and beauty of each of these units.

VnTPA
image.png

Giao thông đến Bình Định
Bạn có thể dễ dàng đến Bình Định bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ.

How to get to Binh Dinh

You can easily get to Binh Dinh by air, sea and road.

Sân bay Phù Cát (UIH)

Mỗi ngày có nhiều chuyến bay từ Tp.HCM (50 phút bay), Hà Nội (70 phút bay) đến và đi. Sân bay Phù Cát đang được nâng cấp thành sân bay quốc tế.

Phu Cat Airport (UIH)

Every day there are many flights from Ho Chi Minh City (50 minutes flight), Hanoi (70 minutes flight) to and from. Phu Cat Airport is being upgraded into an international airport.

Đường bộ đến Bình Định

Đường bộ kết nối Bình Định với tất cả các địa phương trên cả nước Việt Nam. Đường bộ ven biển đến Tp. Quy Nhơn, thủ phủ của tỉnh Bình Định rất đẹp (Xem video bên dưới).

Road to Binh Dinh

Roads connect Binh Dinh with all localities across Vietnam. Coastal roads to Quy Nhon City - the capital of Binh Dinh province, are very beautiful (view the below video).

Cảng biển Bình Định

Với chiều dài bờ biển 134 km, Bình Định có lợi thế trở thành trung tâm cảng biển và vận chuyển hàng hóa, du lịch bằng đường biển lớn nhất miền Trung, Việt Nam. Hiện nay Bình Định đang mở rộng, nâng cấp, xây mới các cảng biển để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. 

Binh Dinh seaports

With a coastline of 134 km, Binh Dinh has the advantage of becoming the largest seaport and freight and tourism transportation center in the Central region of Vietnam. Currently, Binh Dinh is expanding, upgrading and building new seaports to meet economic development needs.

Thành phố Quy Nhơn
Quy Nhơn là thủ phủ của Bình Định và là một trong những thành phố biển đẹp nhất Việt Nam. Quy Nhơn có lịch sử lâu đời, có tài nguyên cảnh quan biển, đảo, núi, sông tuyệt đẹp và con người thân thiện, vui tính. Quy Nhơn đang trở thành một trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa, ẩm thực của Miền Trung Việt Nam.

Quy Nhon City

Quy Nhon is the capital of Binh Dinh and one of the most beautiful coastal cities in Vietnam. Quy Nhon has a long history, beautiful landscapes of sea, islands, mountains, rivers and friendly, funny people. Quy Nhon is becoming an economic, tourist, cultural and culinary center of Central Vietnam..