top of page

 MÔ HÌNH
KHU VĂN HOÁ - ẨM THỰC - THỂ THAO - DU LỊCH

Mô hình thực hiện chủ trương của Bộ chính trị và Chính phủ về phát triển kinh tế du lịch và công nghiệp văn hoá tại Việt Nam.

VnTPA
bottom of page