top of page

Anh Nguyễn Văn Khôi và hành trình mới tại VnREA

Updated: Jun 12, 2022

Cộng đồng Bất động sản Du lịch Việt Nam (VnTPA) chúc mừng anh Khôi và chờ đợi các đóng góp của anh trong việc giúp phát triển Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnREA) và toàn thể cộng đồng bất động sản.

(Anh Nguyễn Văn Khôi | Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam-VnREA Khoá V)Với nhiều năm đứng trong BCH VnREA trên cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực và từng nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội, chúng tôi tin tưởng rằng anh Khôi thấu hiểu rất rõ ngành bất động sản Việt Nam nói chung, các nhu cầu / khó khăn / thách thức của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực này và hiểu rõ vai trò hoạt động của VnREA.

(Anh Nguyễn Văn Khôi phát biểu tại hội nghị góp ý sửa đổi Luật Nhà ở - Luật Kinh doanh bất động sản, để phát triển nhà ở và thị trường bất động sản)


VnREA được kỳ vọng và tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch mới sẽ hoạt động theo hướng ngày càng mang lại sự phát triển bền vững, cân bằng, thịnh vượng cho toàn thể cộng đồng bất động sản Việt Nam. Và VnREA cũng là kênh chuyên nghiệp, độc lập đóng góp và phản biện cho các chính sách của Đảng và Nhà nước thật hiệu quả liên quan tới ngành bất động sản.

(Anh Nguyễn Văn Khôi phát biểu tại Lễ hội Bất động sản Quốc tế Việt Nam 2022)


Cộng đồng Bất động sản Du lịch Việt Nam (VnTPA) biết rằng đây là nhiệm vụ đầy thách thức, khó khăn nên luôn sẵn sàng đồng hành cùng anh trong việc phát triển và bảo vệ lợi ích bền vững của toàn bộ cộng đồng.


Chúc anh luôn mạnh khoẻ, bình an! Cùng với bản lĩnh, tính cương trực và tầm nhìn của mình, chúng tôi tin tưởng anh sẽ luôn vững bước trong việc lãnh đạo, dẫn dắt VnREA!

(Anh Nguyễn Văn Khôi - Ngồi hàng đầu thứ 7 trừ trái sang tại đại hội Nhiệm kỳ II của VnTPA)


Chúng tôi cũng mong muốn và tin tưởng rằng anh Nguyễn Văn Khôi với cương vị mới sẽ có thêm nhiều hỗ trợ cho hoạt động của VnTPA, để ngành bất động sản du lịch ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn cho GDP và công ăn việc làm của nước nhà.

 

Commenti


bottom of page