top of page

Cộng đồng golfers: nên ngưng chơi gôn!

Updated: Oct 23, 2022

"Ngưng chơi gôn tại các sân tăng giá vô tội vạ" - Đây là ý kiến của đa số các golfers tại các diễn đàn và các câu lạc bộ gôn.

(Ý kiến của 1 golfer)


Câu Lạc Bộ Gôn Hội Bất động Sản Du lịch Việt Nam (VnTPA Golf Club) tổng hợp ý kiến công khai của các golfers tại các diễn đàn & các CLB gôn:


"2 sân phía Nam tăng giá cao nhất trong thời buổi khó khăn là sân TSN và sân Thủ Đức. Trong khi 2 sân này là trên đất công, lẻ ra phải hỗ trợ cộng đồng" - ý kiến của 1 golfer thuộc VnTPA.


Việc tăng giá cao quá ảnh hưởng đến cộng đồng & phong trào golfers vừa mới non trẻ phát triển, ảnh hưởng đến kinh tế du lịch Việt Nam, nhiều golfers sẽ ra nước ngoài chơi vì rẻ hơn nhiều mà được đi du lịch.
Link gia nhập CLB Golf VnTPA để tham gia giao lưu vì lợi ích của các golfers, kinh tế du lịch Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển phong trào gôn tại Việt Nam:


Xem thêm:


Các ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về Văn phòng VnTPA:

Ms Mỹ Tiên - Chánh Văn phòng VnTPA:Comments


bottom of page