top of page

Nghị quyết Ban chấp hành VnTPA

Updated: Jun 12, 2022

Tại Hội nghị Ban chấp hành Mở rộng của Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam (VnTPA) vào ngày 10/04/2022, Nghị quyết của Ban chấp hành đã được Ông Bùi Ngọc Sương - Chủ tịch Hội thông qua và ký quyết định ban hành.

Đây là cơ sở cho các hoạt động sắp đến của VnTPA để hỗ trợ và xúc tiến thương mại hiệu quả và tích cực hơn nữa đến hội viên.
 

Comments


bottom of page