top of page

Số lượng căn hộ bán ra trong 10 năm qua tại Tp.HCM

Trong giai đoạn 2013 - 2023 (Quý 1)

(Hình: Toà nhà Căn hộ - Văn phòng Léman, Quận 3, Tp.HCM)


Trong 10 năm qua thị trường Tp. Hồ Chí Minh đã có hơn 270.000 căn hộ chung cư được cung cấp mới ra thị trường. Số căn hộ đã bán ra là hơn 250.000 căn hộ. Thị trường sôi động nhất từ 2015-2017, chiếm 43% số căn hộ cung cấp và 45 % căn hộ bán ra so với tổng số.

Số liệu chi tiết:


Nguồn: Báo cáo thị trường BĐS Quý 1/2023 của SaoKhue Corp. Xem đầy đủ báo cáo: https://www.saokhuegroup.net/vietnam-real-estate-market-q1-2023


Ban Văn Phòng VnTPA

(Liên hệ hợp tác với các tập đoàn đầu tư BĐS nhà ở lớn nhất Nhật Bản: Ms Ajisai Le - 0829999000 / ajisai.le@saokhuegroup.net)

Comments


bottom of page