top of page

 MÔ HÌNH
CHỐNG​ NGẬP & XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÔNG MINH KẾT HỢP DU LỊCH

Mô hình này tạo ra các địa điểm Du lịch, vui chơi giải trí, không cần quy hoạch thêm đất mới.

Quan trọng hơn là giải quyết được vấn đề xử lý nước thải toàn địa phương với chi phí rất thấp, nhanh chóng, không cần điều chỉnh cơ sở hạng tầng, dựng lô cốt gây kẹt xe. Đã được sử dụng ở Đức từ rất lâu đời.

bottom of page