top of page

 MÔ HÌNH
KHU VĂN HOÁ - ẨM THỰC - THỂ THAO - DU LỊCH

Mô hình thực hiện chủ trương của Bộ chính trị và Chính phủ về phát triển kinh tế du lịch và công nghiệp văn hoá tại Việt Nam.

Bình Định

<Vẻ đẹp tự nhiên và văn hoá của Bình Định>

Những vẻ đẹp này được chọn lọc để lồng ghép trong Khu Văn hoá - Ẩm thực - Thể thao - Du lịch

bottom of page