top of page

Đại hội Hội Môi Giới Bất Động Sản tỉnh Khánh Hoà

Updated: Jun 12, 2022

Hội Bất Động Sản Du Lịch Việt Nam (VnTPA) chúc mừng Đại hội Nhiệm kỳ 3 thành công, VnTPA luôn đồng hành cùng Hội Môi giới Bất động sản Tỉnh Khánh Hoà.

Chúng tôi tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra ban lãnh đạo có tâm, tầm, bản lĩnh để dẫn dắt Hội Môi giới Bất động sản Tỉnh Khánh Hoà lên một tầm cao mới, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh nhà và của đất nước.


(Ông Trần Đình Quý - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Tỉnh Khánh Hoà)


(Ông Trần Đình Quý và BCH Hội Môi giới Bất động sản Tỉnh Khánh Hoà)


Khánh Hoà là một trong những địa phương có tiềm năng du lịch lớn nhất cả nước, một điểm đến du lịch không chỉ cho du khách Việt Nam mà cả thế giới. Hội Môi giới Bất động sản Tỉnh Khánh Hoà có vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối, chất xúc tác để phát triển tiềm năng của Khánh Hoà lên một đẳng cấp cao hơn nữa.


Chương trình chi tiết Đại hội:


 

bottom of page