top of page

Mua lại cao ốc văn phòng tại Tp.HCM

Ngân sách 200-300tr USD

Một tập đoàn đối tác nước ngoài lớn của SaoKhue Investment & Trade Promotion Corp có nhu cầu mua lại 1 cao ốc văn phòng tại Tp.HCM với các chi tiết sau:

  • Cao ốc văn phòng đã xây dựng hoàn thiện và đang hoạt động.

  • Loại A hoặc B (grade A or B).

  • Vị trí: ưu tiên quận 1 hoặc 3; có thể xem xét quận 2 (Thủ thiêm) hoặc 7 (khu vực Phú Mỹ Hưng).

  • Mua lại hết 100%.

  • Mục đích: mua để sử dụng làm trụ sở cho tập đoàn tại Tp.HCM (tập đoàn đã có hoạt động đầu tư tại Việt Nam).

  • Diện tích sàn: khoảng 33.000 m2. Tập đoàn sẽ sử dụng 3.500 - 7.000m2 làm văn phòng riêng của tập đoàn, diện tích còn lại cho các công ty khác thuê.

  • Ngân sách: 200 - 300tr USD.

  • Thời gian giao dịch: mong muốn trong năm 2023.

Chúng tôi mong làm việc trực tiếp với đơn vị chủ sở hữu cao ốc văn phòng theo các yêu cầu trên và có nhu cầu chuyển nhượng. Vui lòng liên hệ:


bottom of page