top of page

Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách cho Tp.HCM

Hy vọng Nghị quyết này sẽ giúp cởi trói cho Tp. Hồ Chí Minh - đầu tàu của cả nước, phát triển vững mạnh!


Nghị quyết số 98/2023/QH15 thông qua ngày 24/06/2023 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Tp. Hồ Chí Minh.
Ban Văn Phòng VnTPA

------

Liên hệ kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, ...: Ms Ajisai Le - 0829999000 / ajisai.le@saokhuegroup.net)

------

Toàn bộ hoạt động của trang VnTPA được tài trợ bởi SaoKhue Investment & Trade Promotion Corp. - một tổ chức tư vấn đầu tư và M&A hàng đầu Việt Nam.

------


Kommentare


bottom of page