top of page

Quyết định điều chỉnh giá đất tại Tp.HCM

Updated: Mar 17, 2023

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 8/3/2023 về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

(Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND Tp.HCM)

Ban Văn Phòng VnTPA

Comments


bottom of page