top of page

Toàn văn nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Ban Văn Phòng VnTPA: ajisai.le@saokhuegroup.net

Comments


bottom of page