top of page

Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết các dự án vướng mắc thủ tục pháp lý

Trong Công Điện 194/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tổng hợp và trình các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý: xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Để từ đó, Thủ tướng có chỉ đạo giải quyết và tháo gỡ.


Ngoài ra Thủ tướng còn chỉ đạo phương án tháo gỡ các vấn đề:

(1) Cung ứng nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án đường cao tốc.

(2) Xây dựng nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở lưu trú cho công nhân.

(3) Bộ Giao thông vận tải: xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề liên quan đến vật liệu thi công cho các dự án giao thông.

(4) Bộ Tài nguyên và Môi trường: tổng hợp dữ liệu mỏ cát đắp nền; phân cấp, phân quyền thực hiện các thủ tục giao - cho thuê - chuyển mục đích sử dụng đất.

(5) Bộ Xây dựng: các vấn đề liên quan đến cung ứng vật liệu xây dựng; đẩy mạnh phát triển NOXH.

(6) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: xây dựng và trình Chính phủ xem xét ban hành "Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư".


Toàn văn Công điện:
Ban Văn Phòng VnTPA:
Comments


bottom of page