top of page

Tình hình triển khai các dự án BĐS du lịch ở Việt Nam

Trong Quý 1/2023

(Hình: Dự án Novaworld Phan Thiết)


Theo số liệu chúng tôi có được về tình hình triển khai các dự án BĐS du lịch trong Quý 1/2023:

  • DA hoàn thành: có 8 dự án với 3.138 căn, gồm: 2.458 căn hộ du lịch, 680 căn biệt thự du lịch. Số lượng dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú hoàn thành 133,33% so với Quý IV/2022

  • DA đang triển khai: có 56 dự án với 25.086 căn, gồm: 20.470 căn hộ du lịch, 4.616 căn biệt thự du lịch. Số lượng dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú đang triển khai chỉ bằng 44,4% Quý IV/2022

  • DA được cấp phép mới: có 1 dự án, bằng khoảng 25% so với Quý IV/2022

Số liệu chi tiết:


Nguồn: Báo cáo thị trường BĐS Quý 1/2023 của SaoKhue Corp. Xem đầy đủ báo cáo: https://www.saokhuegroup.net/vietnam-real-estate-market-q1-2023


Ban Văn Phòng VnTPA

(Liên hệ hợp tác với các tập đoàn đầu tư BĐS nhà ở lớn nhất Nhật Bản: Ms Ajisai Le - 0829999000 / ajisai.le@saokhuegroup.net)

Comments


bottom of page