top of page

Quyết định 819 về quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy

Quyết định 819/QĐ-TTg ngày 7/7/2023 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HẠ TẦNG PCCC THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Khảo sát: Anh / chị có hài lòng về căn hộ a/c đang sở hữu / đang sử dụng? A/c có muốn ý kiến của a/c được lắng nghe và chất lượng chung cư được cải thiện? Hãy ấn vào link này để nêu ý kiến nhé!


Tải toàn bộ nội dung Quyết định: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-819-QD-TTg-2023-Quy-hoach-ha-tang-phong-chay-va-chua-chay-2021-2030-571925.aspx


Giải Golf đặc biệt VnTPA President Cup II


Ban Văn Phòng VnTPA

------

Liên hệ kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, ...: Ms Ajisai Le - 0829999000 / ajisai.le@saokhuegroup.net)

------

Toàn bộ hoạt động của trang VnTPA được tài trợ bởi SaoKhue Investment & Trade Promotion Corp. - một tổ chức tư vấn đầu tư và M&A hàng đầu Việt Nam.

------


bottom of page