top of page

6 khu đất đầu tư sân gôn tại Tỉnh Bình Phước

Các dự án do UBND Tỉnh Bình Phước kêu gọi đầu tư.

Quý hội viên quan tâm, vui lòng gửi email đến: development@saokhuegroup.net

  • Tên, số điện thoại, chức vụ

  • Giới thiệu về doanh nghiệp và tóm tắt về năng lực

  • Nội dung quan tâm và các dự tính kế hoạch sơ bộ

Chúng tôi sẽ chuyển sự quan tâm của quý vị đến cơ quan liên quan ở Tỉnh Bình Phước và giúp kết nối.


Xem thêm:Ban Văn Phòng VnTPA


Comments


bottom of page