top of page

Giảm 30% tiền thuê đất 2023

Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (người thuê đất).

(Thủ tướng Phạm Minh Chính tại một hội nghị tháo gỡ khó khăn cho ngành bất động sản)


Toàn văn quyết định 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ:

Xem thêm:

1/ VnTPA hỗ trợ hợp tác với các tập đoàn Nhật Bản phát triển dự án TOD

2/ Tìm mua quỹ đất xây dựng bệnh viện nước ngoài tại Tp.HCM

3/ Mua lại cao ốc văn phòng tại Tp.HCM

4/ Các tập đoàn lớn nhất Nhật Bản xông đất doanh nghiệp VnTPA

5/ Nhu cầu đầu tư phát triển dự án căn hộ

6/ 14 Teams xuất sắc nhất chinh phục Major President Cup


Ban Văn Phòng VnTPA

Các hình ảnh xúc tiến của chúng tôi đã giúp cho hàng trăm liên doanh thành công giữa các doanh nghiệp VN và nước ngoài:bottom of page