top of page

Dự thảo các ưu tiên hoạt động nhiệm kỳ III

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự Đại hội III, Văn phòng Hội đề nghị các Ủy viên Ban chấp hành, Hội viên góp ý hoàn thiện các ưu tiên hoạt động nhiệm kỳ III.


Thông báo số 231112/TB-VnTPA ngày 12/11/2023 về việc mời các Ủy viên Ban chấp hành (BCH) góp ý nhằm hoàn thiện các ưu tiên hoạt động của nhiệm kỳ III:


1/ Mở rộng hoạt động ở các địa phương trên cả nước, bao gồm việc:

(a) Phát triển hội viên tại các địa phương.

(b) Mở các văn phòng trên cơ sở tận dụng nguồn lực của hội viên tại địa phương.

(c) Phát triển quan hệ với các cơ quan chính quyền tại địa phương.

(d) Tổ chức các chương trình, sự kiện, triển lãm, hội thảo xúc tiến cho địa phương.

(e) Hỗ trợ các dự án đầu tư hợp pháp, có ích cho đất nước và môi trường, người dân của hội viên trong lĩnh vực BĐSDL và kinh tế xanh tại địa phương (bao gồm các dự án của các ủy viên BCH).


2/ Xây dựng chương trình tiếp tục duy trì các hoạt động kết nối với các đối tác nước ngoài và xúc tiến quốc tế.


3/ Phát triển quan hệ với các cơ quan chính quyền trung ương.

4/ Lựa chọn và liên kết với các công ty luật và các công ty / tổ chức tư vấn có uy tín để cập nhật các quy định pháp lý và các tư vấn cho hội viên.


5/ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Hội.


6/ Hoàn thiện quy chế hoạt động, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của từng chức danh, ban chuyên trách và các tổ chức trực thuộc bao gồm văn phòng, chi nhánh, câu lạc bộ, ...; Chủ tịch chỉ đạo và phân quyền phù hợp cho Tổng thư ký (TTK), các uỷ viên BCH, Ban thường vụ (BTV), Phó chủ tịch triển khai các ưu tiên hoạt động, kế hoạch hoạt động đã được thông qua.

7/ Xây dựng Quy chế phát ngôn của Hội: chỉ Chủ tịch là người đại diện phát ngôn chính thức hoặc người do Chủ tịch ủy quyền. Các phát ngôn khác chỉ là phát ngôn cá nhân.


8/ Xây dựng Quy chế bảo mật quyền riêng tư phù hợp với pháp luật hiện hành và các quy tắc, pháp luật quốc tế.


9/ Phát triển Viện nghiên cứu đầu tư và phát triển kinh tế xanh.


10/ Phát triển chương trình Thẻ hội viên bao gồm các lợi ích của hội viên và lựa chọn đối tác phù hợp để triển khai chương trình.

11/ Lựa chọn, giới thiệu người phù hợp và bầu bổ sung uỷ viên BCH, BTV để phụ trách hoạt động tại địa phương và nhằm đảm bảo đủ nhân lực đáp ứng các hoạt động khác của Hội.


12/ Sửa đổi Điều lệ và tên gọi của Hội cho phù hợp với tình hình mới.


Mọi góp ý xin vui lòng gửi bằng email về TTK trước ngày 20/11/2023 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch ra Nghị quyết về ưu tiên hoạt động của VnTPA trong nhiệm kỳ III để làm cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết:

Trân trọng


* Lưu ý:

  • Để thể hiện tính nghiêm túc, Hội chỉ tiếp nhận các góp ý bằng email gửi đến địa chỉ trên.

  • Hội không xem các góp ý trên trang cá nhân, tin nhắn điện thoại hay trên các nền tảng mạng xã hội, các nhóm chat, ... là các góp ý chính thức.

  • Góp ý hợp lệ là bao gồm: (1) đề xuất; (2) cơ sở của việc đề xuất; (3) tính khả thi và lợi ích mang lại cho hội viên, cộng đồng. Văn phòng Hội sẽ bảo mật các góp ý và tên tuổi, địa chỉ liên hệ của người góp ý.

  • Các ưu tiên trên không phải là thực hiện ngay mà là kim chỉ nam định hướng hoạt động của Hội trong suốt nhiệm kỳ III 2023-2028 và tuỳ vào tình hình vận động nguồn lực, Hội sẽ phân bổ việc triển khai trong từng thời gian phù hợp.


Xem thêm:

Đăng ký tham gia hội viên và BCH: https://www.vntpa.org/about-us


Xem:

Trong giai đoạn này, kinh tế nói chung và ngành bất động sản, du lịch nói riêng đang gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố, VnTPA vẫn kiên trì đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kết nối để giúp các doanh nghiệp hội viên mở thêm cơ hội, nguồn lực vượt qua giông bão và chuẩn bị cho tương lai tươi sáng!


Xem thêm:


Ban Văn Phòng VnTPA

  • Ms Ajisai Le (Mỹ Tiên) - TTK, Chánh Vp

  • M: 0829999000 (zalo / viber / whatsapp)

  • E: tien.le@vntpa.org

Các hình ảnh xúc tiến của chúng tôi đã giúp cho hàng trăm liên doanh thành công giữa các doanh nghiệp VN và nước ngoài:Comments


bottom of page