top of page

VÌ CỘNG ĐỒNG XANH

Chưa bao giờ mà chúng ta cảm nhận được sự quý giá của Màu Xanh sau những biến cố vô tiền khoáng hậu mà con người phải gánh chịu qua chính những lỗi lầm chủ quan của mình.

(Ninh Bình, Việt Nam. Hình: VnTPA)


Màu Xanh ở đây không chỉ nói về màu xanh của thiên nhiên mà cả "Màu Xanh" của cách ứng xử đối với thiên nhiên và giữa con người với con người. Chính cách ứng xử tham lam, ích kỷ của con người nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong biết bao nhiêu năm đã làm xói mòn đi nền tảng đã hình thành nên sự sống tươi đẹp của trái đất và mối quan hệ nhân văn giữa người với người.


(Mường Hóa, Tây Bắc, Việt Nam. Hình: VnTPA)


Đại dịch C-19, cùng lúc nổ ra chiến tranh khắp nơi và các khủng hoảng tồi tệ về kinh tế, môi trường, năng lượng, ... có thể là một cú tát quá mạnh lên nhân loại, hành tinh trái đất nói chung và con người, doanh nghiệp, đất nước Việt Nam nói riêng. Biết bao nhiêu con người, doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và các thành viên trong Cộng đồng VnTPA nói riêng đã không còn thể đứng vững!


(Mũi Né, Bình Thuận. Hình: VnTPA)


Là một Hội ngành nghề liên quan đến việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, con người cho việc phát triển kinh tế, kinh tế du lịch, kinh tế bất động sản - một ngành có sự tương tác rất lớn với thiên nhiên và giữa người với người, tôi thiết nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần xem Màu Xanh là tài nguyên, giá trị cốt lõi mà chúng ta cần bảo vệ, gìn giữ, tôn tạo!

(Trẻ em vui chơi trong rừng. Hình VnTPA)


VÌ CỘNG ĐỒNG XANH là vì các nền tảng thiên nhiên, lịch sử, văn hóa mà chúng ta sống trên đó, thụ hưởng trên đó, và vì sự bền vững của nhân loại, và cũng vì sự bền vững của Cộng đồng VnTPA!


Thân Thanh Vũ

Sáng lập viên

PCT TTXem thêm:


Liên hệ tham dự và tài trợ Đại hội:

Đăng ký tham gia hội viên và BCH: https://www.vntpa.org/about-us
Xem:


Trong giai đoạn này, kinh tế nói chung và ngành bất động sản, du lịch nói riêng đang gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố, VnTPA vẫn kiên trì đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kết nối để giúp các doanh nghiệp hội viên mở thêm cơ hội, nguồn lực vượt qua giông bão và chuẩn bị cho tương lai tươi sáng!


Xem thêm:


Ban Văn Phòng VnTPA

Các hình ảnh xúc tiến của chúng tôi đã giúp cho hàng trăm liên doanh thành công giữa các doanh nghiệp VN và nước ngoài:Comments


bottom of page