top of page

Cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng mới nhất

Updated: Nov 7, 2023

Dưới đây là tổng hợp toàn bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về xây dựng với phân loại đầy đủ cùng số hiệu và tên cùng với tình trạng hiệu lực của tiêu chuẩn, quy chuẩn đó.

A. Tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng

I/ TIÊU CHUẨN VỀ THI CÔNG XÂY DỰNG

Stt

Tên văn bản

Tình trạng hiệu lực

1

TCXD 65:1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng

Còn hiệu lực

2

TCVN 5637:1991 Quản lí chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

Còn hiệu lực

3

TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản

Còn hiệu lực

4

TCXDVN 266:2002 Nhà ở – Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Còn hiệu lực

5

TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công

Còn hiệu lực

6

TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và tổ chức thiết kế thi công

Còn hiệu lực

7

TCVN 5593:2012 Công tác thi công tòa nhà-Sai số hình học cho phép

Còn hiệu lực

8

TCVN 9259-1:2012 Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

Còn hiệu lực

9

TCVN 9259-8:2012 Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

Còn hiệu lực

10

TCVN 9261:2012 Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

Còn hiệu lực

11

TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

Còn hiệu lực

12

TCVN 9262-2:2012 (ISO 7976-2:1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo

Còn hiệu lực

13

TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi công

Còn hiệu lực

14

TCXDVN 264:2002 Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Còn hiệu lực

15

TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo

Còn hiệu lực

II/ TIÊU CHUẨN VỀ TRẮC ĐỊA

1

TCVN 9360:2012 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

​Còn hiệu lực

2

TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.

Còn hiệu lực

3

TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung

Còn hiệu lực

4

TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

Còn hiệu lực

5

TCVN 9400:2012 Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

Còn hiệu lực

6

TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Còn hiệu lực

III/ TIÊU CHUẨN VỀ ĐẤT, NỀN, MÓNG, MÓNG CỌC

​1

​TCVN 4447:2012 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu

​Còn hiệu lực

2

TCVN 7201:2015 Khoan hạ cọc bê tông ly tâm – Thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

3

TCVN 9355:2012 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

Còn hiệu lực

4

TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

5

TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

6

TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

7

TCVN 9842:2013 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

8

TCVN 9844:2013 Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu

Còn hiệu lực

9

TCVN 10667:2014 Cọc bê tông ly tâm – Khoan hạ cọc – Thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

IV/ TIÊU CHUẨN VỀ BÊ TÔNG, BÊ TÔNG LẮP GHÉP

1

​TCVN 4452:1987 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

2

TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

3

TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

Còn hiệu lực

4

TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

Còn hiệu lực

5

TCXD 199:1997 Nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600.

Còn hiệu lực

6

TCXDVN 239:2006 Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình

Còn hiệu lực

7

TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren

Còn hiệu lực

8

TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép – Thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

9

TCVN 8828:2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

Còn hiệu lực

10

TCVN 9334:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

Còn hiệu lực

11

TCVN 9335:2012 Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

Còn hiệu lực

12

TCVN 9338:2012 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết

Còn hiệu lực

13

TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

Còn hiệu lực

14

TCVN 9342:2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

15

TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì

Còn hiệu lực

16

​TCVN 9344:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

Còn hiệu lực

17

TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

Còn hiệu lực

18

TCVN 9348:2012 Bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

Còn hiệu lực

19

TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo

Còn hiệu lực

20

​TCVN 9382:2012 Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

Còn hiệu lực

21

​TCVN 9384:2012 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.

Còn hiệu lực

22

TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

23

TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

Còn hiệu lực

24

TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang

Còn hiệu lực

25

TCVN 9489: 2012 Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập

Còn hiệu lực

26

TCVN 9347:2012 Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

Còn hiệu lực

27

TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

Còn hiệu lực

28

TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

Còn hiệu lực

29

TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép

Còn hiệu lực

V/ TIÊU CHUẨN VỀ KẾT CẤU THÉP

1

TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 1: Các quá trình hàn kim loại

​Còn hiệu lực

2

TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan

Còn hiệu lực

3

​TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

4

TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

Còn hiệu lực

VI/ TIÊU CHUẨN VỀ HOÀN THIỆN


1

​TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.

Còn hiệu lực

2

TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt

Còn hiệu lực

3

TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

4

TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

5

TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

Còn hiệu lực

6

TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

Còn hiệu lực

7

TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

Còn hiệu lực

8

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá-Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Còn hiệu lực

B/ Quy chuẩn về xây dựng

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Còn hiệu lực

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2014/BXD Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Còn hiệu lực

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2014/BXD Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Còn hiệu lực

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Còn hiệu lực

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2017/BXD Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Còn hiệu lực

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Còn hiệu lực

7

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 05:2008/BXD Nhà và công trình công cộng-An toàn sinh mạng và sức khỏe

Còn hiệu lực

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 7:2019/BKHCN Thép làm cốt bê tông

Còn hiệu lực

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2021/BXD Nhà chung cư

Còn hiệu lực

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng

Còn hiệu lực

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD An toàn trong thi công xây dựng

Còn hiệu lực

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Còn hiệu lực

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2022/BXD Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

Còn hiệu lực

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Còn hiệu lực

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Chưa áp dụng

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Về an toàn cháy cho nhà và công trình

Chưa áp dụng

VnTPA: Các hội viên lưu ý đây là nội dung tham khảo. Vui lòng liên hệ luật sư hay cơ quan nhà nước chuyên môn để nắm rõ vấn đề này!

(Luật Việt Nam)


Xem thêm:


Liên hệ tham dự và tài trợ Đại hội:

Đăng ký tham gia hội viên và BCH: https://www.vntpa.org/about-us
Xem:


Trong giai đoạn này, kinh tế nói chung và ngành bất động sản, du lịch nói riêng đang gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố, VnTPA vẫn kiên trì đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kết nối để giúp các doanh nghiệp hội viên mở thêm cơ hội, nguồn lực vượt qua giông bão và chuẩn bị cho tương lai tươi sáng!


Xem thêm:


Ban Văn Phòng VnTPA

Các hình ảnh xúc tiến của chúng tôi đã giúp cho hàng trăm liên doanh thành công giữa các doanh nghiệp VN và nước ngoài:Comments


bottom of page