top of page
Boat tour on Rung Sac Military, Can Gio, Vietnam
z3317257056228_196cdee871a842a8d6fd61ffc27c1e49.jpg

Vì sự thịnh vượng bền vững của Cộng đồng Bất động sản Du lịch Việt Nam

>100K

doanh nghiệp bđsdl

>4 tr

lao động

63

tỉnh thành

>20%

đóng góp GDP

Lợi ích hội viên

Các quyền lợi tối thượng của Hội viên

image.png

Xúc tiến gặp gỡ các nhà đầu tư quốc tế

Các chương trình xúc tiến kết nối đầu tư quốc tế tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Bắc Mỹ, EU, HK, Trung Đông, ...

VnTPA Event 1.jpg

Chúng tôi làm gì?

Tiêu chí hoạt động của chúng tôi để xây dựng cộng đồng bđsdl thịnh vượng bền vững

Sự kiện sắp diễn ra

Các sự kiện xúc tiến đầu tư, kết nối kinh doanh giúp bạn mở rộng & phát triển kinh doanh

Giới thiệu

Giới thiệu VnTPA, đội ngũ lãnh đạo, điều lệ, tầm nhìn, sứ mệnh...

venezia-beach-1-2.png

TIN MỚI.

Contact Us
bottom of page